Městská knihovna Desná
Naposledy aktualizováno: 04.12.2018 14:48:43

 

Městská knihovna Desná je veřejnou základní knihovnou a je zapsaná v evidenci knihoven
Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je město Desná.

Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem Městské knihovny v Desné.

Městská knihovna má ve fondu více jak 13000 knih a časopisů.

Služby:

 • půjčování knih a časopisů
 • půjčování knih z regionálního výměnného souboru z knihovny v Jablonci n.N.
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • půjčování E-knih
 • bibliograficko-informační služby
 • služba pro seniory – půjčování knih v DPS
 • veřejný internet na třech počítačových stanicích
 • wi-fi připojení
 • besedy pro MŠ a ZŠ
 • kulturní a vzdělávací akce

Odebíráme:

 • Desenské noviny
 • Čtenář
 • Reflex
 • Instinkt
 • Interview
 • Počítač pro každého
 • D-test
 • Krkonoše
 • Naše příroda
 • Vlasta
 • Domov

Pro děti:

 • Čtyřlístek
 • Tom a Jerry
 • Kačer Donald
 • ABC
 • Bravo
 • Bravo girl!


Otevírací doba:

PONDĚLÍ 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00
STŘEDA 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00
ČTVRTEK 9.00 – 12.00  13.00 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 


Čtenářské poplatky:

Platí se na 365 dní, to zn., že pokud zaplatíte např. 15. března,
máte čtenářský poplatek uhrazen až do 14. března dalšího roku. 

PRACUJÍCÍ 100,–
  DĚTI DO 15LET, STUDENTI, DŮCHODCI,
 NEZAMĚSTNANÍ, RODIČE NA MD
50,–
RODINA 120,–
JEDNORÁZOVÁ VÝPŮJČKA 20,–


Manipulační poplatky: 

ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU   15,–
POŠKOZENÍ ČÁROVÉHO KÓDU   15,–
POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA OBALU KNIHY   20,–
ZTRÁTA KNIHY: CENA KNIHY+POPLATEK   50,–

 
Výpůjční lhůta:
Výpůjční lhůta na knihy i časopisy je jeden měsíc, na požádání lze prodloužit o jeden, posléze ještě
o další měsíc.
V případě, že je na knihu učiněna rezervace jiným čtenářem, prodloužení není možné.

Prodlužovat lze:

 • ústně
 • telefonicky na čísle 483 383 730, 739 029 314 - možno zaslat SMS
 • e-mailem na knihovna@mesto-desna.cz
 • prostřednictvím čtenářského konta

Za překročení výpůjční lhůty, pokud nebylo zažádáno o prodloužení, se platí sankční poplatky.

 

Sankční poplatky:

 1. UPOMÍNKA – NEODESÍLÁ SE  20,–
2. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  30,–
3. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  40,–
4. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  50,–

 

 
Proces zabral 0.0043 sekund času a 0.71MB paměti.