velkyctvrtek.cz nejlepsiknihydetem.cz knihovny.cz Magnesia Litera sknizkoudozivota.cz
Návštěv :
Celkem : 15151
Týden : 27
Dnes : 1
Naposledy aktualizováno: 01.08.2022 09:10:26

Administrace

 

Městská knihovna Desná je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je město Desná.

Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem Městské knihovny v Desné

Městská knihovna má ve fondu více jak 13000 knih a časopisů.

Provoz v knihovně je plně automatizován prostřednictvím knihovního systému KOHA.


Služby:

 

     MŠ předškoláci:

      - beseda První návštěva knihovny
      - beseda Ovoce a zelenina


     ZŠ 1. ROČNÍK:

     - beseda První návštěva knihovny
     - beseda Abeceda (ke konci roku)


      ZŠ 2 – 4. ROČNÍK:

      - beseda Jiří Žáček
      - beseda Václav Čtvrtek
      - beseda Bajky a zvířátka
 

 

Odebíráme:

 

Výpůjční lhůta:


Výpůjční lhůta na knihy i časopisy je jeden měsíc, na požádání lze prodloužit o jeden, posléze ještě
o další měsíc. V případě, že je na knihu učiněna rezervace jiným čtenářem, prodloužení není možné.

Prodlužovat lze:

Za překročení výpůjční lhůty, pokud nebylo zažádáno o prodloužení, se platí sankční poplatky.


Čtenářské poplatky:

Platí se na 365 dní, to zn., že pokud zaplatíte např. 15. března,
máte čtenářský poplatek uhrazen až do 14. března dalšího roku. 

PRACUJÍCÍ 100,–
  DĚTI DO 15LET, STUDENTI, DŮCHODCI,
 NEZAMĚSTNANÍ, RODIČE NA MD
50,–
RODINA 120,–
JEDNORÁZOVÁ VÝPŮJČKA 20,–

 


Manipulační poplatky: 

ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU   15,–
POŠKOZENÍ ČÁROVÉHO KÓDU   15,–
POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA OBALU KNIHY   20,–
ZTRÁTA KNIHY: CENA KNIHY+POPLATEK   50,–

 

Sankční poplatky:

 1. UPOMÍNKA – NEODESÍLÁ SE  20,–
2. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  30,–
3. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  40,–
4. UPOMÍNKA – ODESÍLÁ SE  50,–

 

Ceník služeb - Město Desná

(kopírování, inzerce v DN, inzeráty...)

Ceník služeb

 

Knihobudky v Desné

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihobudky a vyměňte ji za jinou, ať si ji může přečíst někdo další. Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. 

knihobudka.jpg20191216_081847.jpg

Naše knihobudky jsou dvě. První je umístěna v parku s lavičkou, naproti poště a DPS. Ta druhá v Riedelově vile v prostoru muzea, před dveřmi knihovny.

Prosíme, dodržujte základní pravidlo: půjčenou knihu buď vraťte po přečtení zpět, nebo místo ní přineste jinou. Knihobudka není určena k odkládání knih v jakémkoli množství, ale k výměně „kus za kus“.